I go to the Buddha
for refuge

Namo tassa Bhagavato Arahato Samma-Sambuddhassa
Namo tassa Bhagavato Arahato Samma-Sambuddhassa
Namo tassa Bhagavato Arahato Samma-Sambuddhassa

Honour to the Blessed One, the Enlightened One,
the Fully-Awakened One


TISARANA (THREE REFUGES)

Buddham saranam gacchami
Dhammam saranam gacchami
Sangham saranam gacchami
                                   
Dutiyampi Buddham saranam gacchami
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami
Dutiyampi Sangham saranam gacchami

Tatiyampi Buddham saranam gacchami
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami
Tatiyampi Sangham saranam gacchami

I go to the Buddha for Refuge
I go to the Dhamma for Refuge
I go to the Sangha for Refuge
I go to the Buddha for refuge